Софтуер за управление на доставки на едро DIGISALES

  • Уеб базирана платформа, разработена по последни технологии
  • Мобилно приложение за iOS и Android, интеграция с Telegram
  • Неограничен брой потребители и администриране на различни роли

МОДУЛ НОМЕНКЛАТУРИ

Включва следните категории: Клиенти; Търговски обекти; Артикули; Мерни единици; Категории; Клонове; Служители; Автопарк

МОДУЛ ЗАЯВКИ

С опции за: онлайн заявки от клиенти; създаване, редактиране, изтриване и потвърждаване на заявки; следене на статус и създаване на задача за доставка

МОДУЛ ЗАДАЧИ

​Възможност за: създаване, редактиране и изтриване на задачи; делегиране на задачи по търговци, следене на статус; количества и плащане по задачи; прикачване на документи

МОДУЛ ФАКТУРИ

Предлага: автоматичен импорт на фактури от външен софтуер; закриване на плащания, вкл. частични; следене на статус; справки, както и автоматично изпращане по имейл; експорт

МОДУЛ АДМИНИСТРАЦИЯ

С опиции за създаване на потребители и роли: Администратор; Водач/Търговец; Клиент

КЛИЕНТСКИ МОДУЛ

​Уеб базиран достъп с потребител и парола. С опция за справки за плащания и въведени заявки

МОДУЛ НОТИФИКАЦИИ

​Предлага автоматични известия за всяка заявка и задача с интеграция с Телеграм. Включва следните категории: Клиент; Количество; Обект; Доставено количество; Доставчик; Приоритет за изпълнение; Статус; Прикачени файлове
bg_BG