CRM СИСТЕМИ

CRM (Customer Relationship Management) софтуер за маркетинг кампании, сервизно обслужване, автоматизация. Разработваме и внедряваме специализирани CRM системи, проследяващи всички процеси от получване на заявка до предоставяне на стоката, продукта или услугата до крайния клиент.

Нашите системи предлагат:

 • Цялостно досие на клиента
 • Списък с търговски обекти
 • Списък с артикули
 • Заявки
 • Задачи за изпълнение
 • Оферти
 • Доставки
 • Първични данъчни документи
 • Справки

CRM СИСТЕМИ

CRM (Customer Relationship Management) софтуер за маркетинг кампании, сервизно обслужване, автоматизация. Разработваме и внедряваме специализирани CRM системи, проследяващи всички процеси от получване на заявка до предоставяне на стоката, продукта или услугата до крайния клиент.

Нашите системи предлагат:

 • Цялостно досие на клиента
 • Списък с търговски обекти
 • Списък с артикули
 • Заявки
 • Задачи за изпълнение
 • Оферти
 • Доставки
 • Първични данъчни документи
 • Справки
bg_BG