Разработка е-бизнес и бек офис платформи

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ BACKOFFICE ПЛАТФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ON-LINE СДЕЛКИ

Разработваме и внедряваме специализирани софтуерни системи за провеждане, контрол и управление на on-line сделки свързани с:
  • Борсови сделки
  • Тръжни сделки
  • Сделки по ЗОП
  • Търговски сделки
Системата е интегрирана с банкови системи, системи за пренос на газ и външни международни борсови софтуери.

​Е-БИЗНЕС ПЛАТФОРМИ - ИНТЕГРИРАНИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

Разработваме и внедряваме различни интегрирани софтуерни решения за управление на бизнеса, свързан с дигитални процеси – търговия и услуги.

Възможности за различни видове интеграции с EDI – системи, счетоводни, складови и търговски софтуери с цел интеграция и обобщаване на информацията и изготвяне на специфични анализи.

bg_BG