Специализирани софтуерни решения

ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРКА И ИЗРАЗХОДВАНОТО ГОРИВО

Разработваме и внедряваме уеб базирани софтуерни решения за контрол и управление на автопарка и изразходваното гориво с индивидуален подход към всеки един клиент. Софтуерната система е решение, което включва редица модули с различни функционалности:

 • Автопарк – пълно досие на всяка машина. Възможност за проследяване на всички административни разходи за сервиз, ГО, ГТП, заверка на тахограф, периодично обслужване, винетки, тол и др.
 • Гориво – автоматична интеграция с външни бензиностанции, ведомствени бензиноколонки, горивовози, специализирани съдове за раздаване на гориво и др. По този начин в системата автоматично се попълват данните за всяко едно зареждане с дата, час и количество.
 • GPS – интеграция с външни GPS системи за получаване на дигитални данни, относно изминати километри, разход на гориво и др.
 • Отчетни документи – пътни листа и дневни отчети.

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 • Автопарк – пълно досие на всяка машина. Възможност за проследяване на всички административни разходи за сервиз, ГО, ГТП, заверка на тахограф, периодично обслужване, винетки, тол и др.
 • Гориво – автоматична интеграция с външни бензиностанции, ведомствени бензиноколонки, горивовози, специализирани съдове за раздаване на гориво и др. По този начин в системата автоматично се попълват данните за всяко едно зареждане с дата, час и количество.
 • GPS – интеграция с външни GPS системи за получаване на дигитални данни, относно изминати километри, разход на гориво и др.
 • Отчетни документи – пътни листа и дневни отчети.
 • Електронни товарителници – интеграция с везни и авто кантари. Възможност за измерване на тара, бруто и нето.
 • Мениджър – разпределение на механизация по обекти.
 • Справки – цялостни анализи относно остойностяване на извършената дейност по машина, по водач, по обект.

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В ПРИСТАНИЩНИ ИНФРАСТРУКТУРИ

Цялостно софтуерно решение за управление на вътрешните логистични процеси в пристанищни инфраструктури. Позволява проследяване на цялостното движение на стоки и материали от входната до изходната част. Възможност за пълна отчетност на всички извършени дейности и услуги по товари, камиони, кораби и ЖП композиции. Системата има интеграции с:

 • Външни системи за контрол на достъп
 • Електронни везни
 • Митнически софтуерни системи
 • Счетоводни софтуерни системи
 • GPS софтуери
 • Системи за управление на изразходеното гориво
 • ТРЗ софтуери

Специализирани софтуерни решения

ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРКА И ИЗРАЗХОДВАНОТО ГОРИВО

Разработваме и внедряваме уеб базирани софтуерни решения за контрол и управление на автопарка и изразходваното гориво с индивидуален подход към всеки един клиент. Софтуерната система е решение, което включва редица модули с различни функционалности:

 • Автопарк – пълно досие на всяка машина. Възможност за проследяване на всички административни разходи за сервиз, ГО, ГТП, заверка на тахограф, периодично обслужване, винетки, тол и др.
 • Гориво – автоматична интеграция с външни бензиностанции, ведомствени бензиноколонки, горивовози, специализирани съдове за раздаване на гориво и др. По този начин в системата автоматично се попълват данните за всяко едно зареждане с дата, час и количество.
 • GPS – интеграция с външни GPS системи за получаване на дигитални данни, относно изминати километри, разход на гориво и др.
 • Отчетни документи – пътни листа и дневни отчети.

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 • Автопарк – пълно досие на всяка машина. Възможност за проследяване на всички административни разходи за сервиз, ГО, ГТП, заверка на тахограф, периодично обслужване, винетки, тол и др.
 • Гориво – автоматична интеграция с външни бензиностанции, ведомствени бензиноколонки, горивовози, специализирани съдове за раздаване на гориво и др. По този начин в системата автоматично се попълват данните за всяко едно зареждане с дата, час и количество.
 • GPS – интеграция с външни GPS системи за получаване на дигитални данни, относно изминати километри, разход на гориво и др.
 • Отчетни документи – пътни листа и дневни отчети.
 • Електронни товарителници – интеграция с везни и авто кантари. Възможност за измерване на тара, бруто и нето.
 • Мениджър – разпределение на механизация по обекти.
 • Справки – цялостни анализи относно остойностяване на извършената дейност по машина, по водач, по обект.

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В ПРИСТАНИЩНИ ИНФРАСТРУКТУРИ

Цялостно софтуерно решение за управление на вътрешните логистични процеси в пристанищни инфраструктури. Позволява проследяване на цялостното движение на стоки и материали от входната до изходната част. Възможност за пълна отчетност на всички извършени дейности и услуги по товари, камиони, кораби и ЖП композиции. Системата има интеграции с:

 • Външни системи за контрол на достъп
 • Електронни везни
 • Митнически софтуерни системи
 • Счетоводни софтуерни системи
 • GPS софтуери
 • Системи за управление на изразходеното гориво
 • ТРЗ софтуери
bg_BG